Daňový kalendář

Daňový termínový kalendář

  Leden 2018  
2.1. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 11/2017
8.1. Zdravotní pojištění záloha za 12/2017
9.1. Spotřební daně platba daně za 11/2017 (CÚ) (kromě lihu)
22.1. Sociální pojištění záloha za 12/2017
25.1. DPH přiznání a platba daně za 12/2017 (měsíční plátce)
    přiznání a platba daně za 4. čtvrtletí 2017 (čtvrtletní plátce)
    souhrnné hlášení za 12/2017 nebo za 4. čtvrtletí 2017
    kontrolní hlášení za 12/2017 – FO (měsíční a čtvrtletní plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
25.1. Spotřební daně daňové přiznání za 12/2017 (CÚ)
25.1. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 12/2017
31.1. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 12/2017
31.1. Daň z nemovitých věcí přiznání k dani z nemovitostí na rok 2018
31.1. Silniční daň přiznání k dani a platba daně za rok 2017
31.1. DPH oznámení změny zdaňovacího období
31.1. Pojištění odpovědnosti zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracov. úrazu (vyhl. č. 125/1993 Sb.) za 1. čtvrtletí 2018
Únor 2018  
8.2. Zdravotní pojištění záloha za 1/2018
9.2. Spotřební daně platba daně za 12/2017 (CÚ) (kromě lihu)
15.2. Oznamovací povinnost oznámení Úřadu práce o plnění povinného podílu zaměstnávání občanů se ZPS za rok 2017
    odvod do státního rozpočtu, neplní-li zaměstnavatel podmínku zaměstnávání občanů se ZPS ve výši povinného podílu za rok 2017
20.2. Sociální pojištění záloha za 1/2018
26.2. Spotřební daně daňové přiznání za 1/2018 (CÚ)
26.2. DPH přiznání a platba daně za 1/2018 (měsíční plátce)
    souhrnné hlášení za 1/2018
    kontrolní hlášení za 1/2018 – FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
26.2. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu,pevných paliv a elektřiny za 1/2018
28.2. Daň z příjmů formulář Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti za rok 2017
    (v případě elektr. podání se lhůta prodlužuje do 20.3.)
    odvod srážkové daně za 1/2018
  Březen 2018  
8.3. Zdravotní pojištění záloha za 2/2018
12.3. Spotřební daně platba daně za 1/2018 (CÚ) (kromě lihu)
15.3. Daň z příjmů čtvrtletní záloha za 1. čtvrtletí
20.3. Daň z příjmů formulář Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti za rok 2017
    (pouze při elektronickém podání)
20.3. Sociální pojištění záloha za 2/2018
26.3. DPH přiznání a platba daně za 2/2018 (měsíční plátce)
    souhrnné hlášení za 2/2018
    kontrolní hlášení za 2/2018 – FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
26.3. Spotřební daně daňové přiznání za 2/2018 (CÚ)
26.3. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 2/2018
   Duben 2018  
3.4. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 2/2018
    přiznání a doplatek daně za rok 2017
    formulář vyúčtování srážkové daně za rok 2017
    odevzdání plné moci daňového poradce pro prodloužený termín daňového přiznání za rok 2017 na finanční úřad
    oznámení o osvobozených příjmech FO obdržených v roce 2017, pokud je tento příjem vyšší než 5 mil. Kč (do termínu pro podání přiznání)
9.4. Zdravotní pojištění záloha za 3/2018
9.4. Spotřební daně platba za 2/2018 (CÚ) (kromě lihu)
16.4. Silniční daň záloha za měsíce 1,2,3/2018
20.4. Sociální pojištění záloha za 3/2018
25.4. DPH přiznání a platba daně za 3/2018 (měsíční plátce)
    přiznání a platba daně za 1. čtvrtletí r. 2018 (čtvrtletní plátce)
    souhrnné hlášení za 3/2018 a 1. čtvrtletí 2018
    kontrolní hlášení za 3/2018 – FO (měsíční a čtvrtletní plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
25.4. Spotřební daně daňové přiznání za 3/2018 (CÚ)
25.4. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 3/2018
30.4. Daň z příjmů odvod srážkové daně za měsíc 3/2018
30.4. Sociální pojištění při zpracování přiznání za rok 2017 daň. poradcem předložení plné moci OSSZ
30.4. Zdravotní pojištění při zpracování přiznání za rok 2017 daň. poradcem předložení plné moci ZP
30.4. Pojištění odpovědnosti zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracov. úrazu (vyhl. č. 125/1993 Sb.) za 2. čtvrtletí 2018
  Květen 2018  
2.5. Sociální pojištění OSVČ – přehled o příjmech a výdajích za r. 2017, pokud daňové přiznání nezpracovává daňový poradce
3.5. Zdravotní pojištění OSVČ – přehled o příjmech a výdajích za r. 2017, pokud daňové přiznání nezpracovává daňový poradce
9.5. Zdravotní pojištění záloha za 4/2018
10.5. Spotřební daně platba daně za 3/2018 (CÚ) (kromě lihu)
10.5. Sociální pojištění OSVČ – platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2017 (do 8 dnů od podání přehledu)
11.5. Zdravotní pojištění OSVČ – platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2017 (do 8 dnů od podání přehledu)
21.5. Sociální pojištění záloha za 4/2018
25.5. DPH přiznání a platba daně za 4/2018 (měsíční plátce)
    souhrnné hlášení za 4/2018
    kontrolní hlášení za 4/2018 – FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
25.5. Spotřební daně daňové přiznání za 4/2018 (CÚ)
25.5. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 4/2018
31.5. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 4/2018
31.5. Daň z nemovitých věcí platba daně za rok 2018 do částky 5000 Kč, jinak platba 1/2 daně za rok 2018
  Červen 2018  
8.6. Zdravotní pojištění záloha za 5/2018
11.6. Spotřební daně platba daně za 4/2018 (CÚ) (kromě lihu)
15.6. Daň z příjmů čtvrtletní záloha za 2. čtvrtletí
    pololetní záloha za 1. pololetí
20.6. Sociální pojištění záloha za 5/2018
25.6. DPH přiznání a platba daně za 5/2018 (měsíční plátce)
    souhrnné hlášení za 5/2018
    kontrolní hlášení za 5/2018 – FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
25.6. Spotřební daně daňové přiznání za 5/2018 (CÚ)
25.6. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 5/2018
   Červenec 2018  
2.7. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 5/2018
    přiznání a doplatek daně za rok 2017 v případě, že je DP zpracováno daňovým poradcem nebo společnost podléhá povinnému auditu
    oznámení o osvobozených příjmech FO obdržených v roce 2017, pokud je tento příjem vyšší než 5 mil. Kč (do termínu pro podání přiznání zpracovaného daň.poradcem)
9.7. Zdravotní pojištění záloha za 6/2018
10.7. Spotřební daně platba daně za 5/2018 (CÚ) (kromě lihu)
16.7. Silniční daň záloha za měsíce 4,5,6/2018
20.7. Sociální pojištění záloha za 6/2018
25.7. DPH přiznání a platba daně za 6/2018 (měsíční plátce)
    přiznání a platba daně za 2. čtvrtletí 2018 (čtvrtletní plátce)
    souhrnné hlášení za 6/2018 a 2. čtvrtletí 2018
    kontrolní hlášení za 6/2018 – FO (měsíční a čtvrtletní plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
25.7. Spotřební daně daňové přiznání za 6/2018 (CÚ)
25.7. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 6/2018
31.7. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 6/2018
31.7. Pojištění odpovědnosti zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracov. úrazu (vyhl. č. 125/1993 Sb.) za 3. čtvrtletí 2018
  Srpen 2018  
1.8. Sociální pojištění OSVČ – přehled o příjmech a výdajích za r. 2017 pro OSSZ, pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce
2.8. Zdravotní pojištění OSVČ – přehled o příjmech a výdajích za r. 2017 pro ZP, pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce
8.8. Zdravotní pojištění záloha za 7/2018
9.8. Spotřební daně platba daně za 6/2018 (CÚ) (kromě lihu)
9.8. Sociální pojištění OSVČ – platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2017 (do 8 dnů od podání přehledu pro OSSZ)
10.8. Zdravotní pojištění OSVČ – platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2017 (do 8 dnů od podání přehledu pro ZP)
20.8. Sociální pojištění záloha za 7/2018
27.8. DPH přiznání a platba daně za 7/2018 (měsíční plátce)
    souhrnné hlášení za 7/2018
    kontrolní hlášení za 7/2018 – FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
27.8. Spotřební daně daňové přiznání za 7/2018 (CÚ)
27.8. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 7/2018
31.8. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 7/2018
31.8. Daň z nemovitých věcí platba 1/2 daně za rok 2018 (pouze zemědělská výroba a chov ryb), je-li daň vyšší
než 5000 Kč
   

Září 2018

 
10.9. Zdravotní pojištění záloha za 8/2018
10.9. Spotřební daně platba daně za 7/2018 (CÚ) (kromě lihu)
17.9. Daň z příjmů čtvrtletní záloha za 3.čtvrtletí
20.9. Sociální pojištění záloha za 8/2018
25.9. DPH přiznání a platba daně za 8/2018 (měsíční plátce)
    souhrnné hlášení za 8/2018
    kontrolní hlášení za 8/2018 – FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
25.9. Spotřební daně daňové přiznání za 8/2018 (CÚ)
25.9. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 8/2018
   Říjen 2018  
1.10. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 8/2018
8.10. Zdravotní pojištění záloha za 9/2018
10.10. Spotřební daně platba daně za 8/2018 (CÚ) (kromě lihu)
15.10. Silniční daň záloha za měsíce 7,8,9/2018
22.10. Sociální pojištění záloha za 9/2018
25.10. DPH přiznání a platba daně za 9/2018 (měsíční plátce)
    přiznání a platba daně za 3. čtvrtletí 2018 (čtvrtletní plátce)
    souhrnné hlášení za 9/2018 a 3. čtrvtletí 2018
    kontrolní hlášení za 9/2018 – FO (měsíční a čtvrtletní plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
25.10. Spotřební daně daňové přiznání za 9/2018 (CÚ)
25.10. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu,pevných paliv a elektřiny za 9/2018
31.10. DPH poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny
31.10. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 9/2018
31.10. Pojištění odpovědnosti zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele kodap za škodu při pracovním úrazu (vyhl. č. 125/1995 Sb.) za 4. čtvrtletí roku 2018
  Listopad 2018  
8.11. Zdravotní pojištění záloha za 10/2018
9.11. Spotřební daně platba daně za 9/2018 (CÚ) (kromě lihu)
20.11. Sociální pojištění záloha za 10/2018
26.11. DPH přiznání a platba daně za 10/2018 (měsíční plátce)
    souhrnné hlášení za 10/2018
    kontrolní hlášení za 10/2018 – FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
26.11. Spotřební daně daňové přiznání za 10/2018 (CÚ)
26.11. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 10/2018
30.11. Daň z nemovitých věcí 2. platba (poslední) 1/2 daně za rok 2018 (všichni poplatníci s daňovou povinností vyšší než 5000 Kč)
30.11. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 10/2018
  Prosinec 2018  
10.12. Zdravotní pojištění záloha za 11/2018
10.12. Spotřební daně platba daně za 10/2018 (CÚ) (kromě lihu)
17.12. Daň z příjmů čtvrtletní záloha za 4.čtvrtletí
    pololetní záloha za 2. pololetí
17.12. Silniční daň záloha za měsíce 10,11/2018
20.12. Sociální pojištění záloha za 11/2018
27.12. DPH přiznání a platba daně za 11/2018 (měsíční plátce)
    souhrnné hlášení za 11/2018
    kontrolní hlášení za 11/2018 – FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
27.12. Spotřební daně daňové přiznání za 11/2018 (CÚ)
27.12. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 11/2018
31.12. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 11/2018