Úvod

Vítejte na stránkách e-bookkeeping, kde Vám nabízím možnost získání vnějšího zdroje (outsourcing) pro vedení účetnictví, daňové evidence, daní, personalistiky, mzdy a to jak pro právnické, tak i pro fyzické osoby za přijatelné ceny.

Získejte čas na svůj hlavní předmět podnikání

Vedení účetnictví je nepostradatelná složka řízení podniku,

ale není Vaším předmětem podnikání.

Dejte přednost efektivnímu řízení procesu!

Zbavte se odpovědnosti

Přeneste odpovědnost na externího dodavatele,

který kryje případné škody svojí pojistkou.

Snižte provozní náklady za zaměstnance

U nás platíte jen za opravdu odvedenou práci,

neplatíte za zaměstnance – jeho nároky v oblasti

sociální a zdravotní, za čerpání dovolené, nemocenské,

za prostory a vybavení kanceláří, školení a literaturu,

používání firemních prostředků k soukromým

potřebám zaměstnanců atd.

 

 

Vedení účetnictví

Vedení účetnictví obsahuje tyto základní služby:

 

 • kontrola předaných účetních dokladů a následné chronologické seřazení
 • řádné zaúčtování účetních dokladů dle platné legislativy
 • vyhotovení tiskových podkladů (účetní deník, hlavní kniha účtů, pokladní kniha, saldokonto, měsíční rozvaha, předvaha a výsledovka, soupis bankovních výpisů, pohledávky a závazky, přijaté a vydané faktury, apod.)
 • vyhotovení přehledů dle přání klienta
 • zastupování na úřadech (FÚ, ZP, SSZ)
 • předávání dokladů v sídle Vaší společnosti, popř. dle vzájemné domluvy

 

Daně zpracované v rámci vedení účetnictví:

 

 • zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty (měsíční nebo čtvrtletní přiznání k DPH)
 • zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob, včetně výkazu zisku a ztrát, rozvahy
 • daň silniční

Daňová evidence

Daňová evidence obsahuje tyto základní služby:

 

 • kontrola předaných účetních dokladů a následné chronologické seřazení
 • řádné zaúčtování účetních dokladů dle platné legislativy
 • vyhotovení tiskových podkladů (peněžní deník, pohledávky a závazky, přijaté a vydané faktury, apod.)
 • vyhotovení přehledů dle přání klienta
 • zastupování na úřadech (FÚ, ZP, SSZ)
 • předávání dokladů v sídle Vaší společnosti, popř. dle vzájemné domluvy

 

Daně zpracované v rámci daňové evidence:

 

 • zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty (měsíční nebo čtvrtletní přiznání k DPH)
 • zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob, včetně výkazu o majetku a závazcích, výkazu příjmů a výdajů, přehledů pro ZP a SSZ
 • daň silniční

Personalistika

Personalistika a mzdy obsahuje tyto základní služby:

 

 • kompletní zpracování mezd malých a středních podniků do 25 a nad 25 zaměstnanců
 • měsíční přehled mezd
 • výplatní pásky
 • příkaz k úhradě (mzdy, zdravotní pojištění, sociální pojištění, zákonné pojištění)
 • měsíční přehledy pro ZP a SSZ
 • přihlášení / odhlášení zaměstnanců na ZP a SSZ
 • evidenční a mzdové listy
 • zastupování na úřadech (FÚ, ZP, SSZ)
 • předávání dokladů v sídle Vaší společnosti, popř. dle vzájemné domluvy

 

Daně zpracované v rámci mezd:

 

 • roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků

 

Kontakt

Bc. Jana Houdková                                       

Kožlany 496

331 44 Kožlany

houdkova.jaja@gmail.com

tel:        +420 378 77 46 77 

mobil:   +420 725 877 524

www.e-bookkeeping.cz